به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر؛

رویداد ملی « صادرات خدمات فنی - مهندسی با رویکرد طراحی » برگزار می شود

چهارشنبه, 08 آذر 1402
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

صنعت ساختمان، یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی است

چهارشنبه, 08 آذر 1402
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح کرد

3 برابر استانداردهای جهانی انرژی مصرف می کنیم

چهارشنبه, 08 آذر 1402
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان:

درک درستی از مهندس و مهندسی به جامعه تزریق نکردیم

چهارشنبه, 08 آذر 1402
مدیر آموزش و پژوهش شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان:

نخستین همایش مجریان و سازندگان ذی صلاح صنعت ساختمان برگزار می شود

یکشنبه, 05 آذر 1402
چهارشنبه, 01 آذر 1402
صفحه1 از26