رئیس گروه تخصصی برق خبر داد

آیین نامه اجرایی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان ابلاغ می شود/حل چالشی کهنه پس از سال ها

مهرداد موحدپور، رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: نبود شیوه نامه تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان یکی از چالش های اساسی مهندسین برق ساختمان است که به مبحث 13 مقررات ملی ساختمان مربوط می شود که متاسفانه تهیه یک دستور العمل واحد برای آن، سال ها مغفول مانده و مشکلات زیادی را برای مهندسین برق در حوزه های مختلف ساختمان، ایجاد می کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهرداد موحدپور، رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به جلسه روز گذشته این گروه تخصصی به میزبانی این سازمان، گفت: در جلسه روز گذشته گروه تخصصی برق، مراحل نهایی تدوین شیوه نامه تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان با حضور کارشناسان این حوزه، انجام شد. چرا که نبود این شیوه نامه یکی از چالش های اساسی مهندسین برق ساختمان است که به مبحث 13 مقررات ملی ساختمان مربوط می شود که متاسفانه تهیه یک دستور العمل واحد برای آن، سال ها مغفول مانده و مشکلات زیادی را برای مهندسین برق در حوزه های مختلف ساختمان، ایجاد می کرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که چنین شیوه نامه یا به عبارتی دستورالعملی برای انجام تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان وجود نداشت، این اقدام در زمان تحویل و ارائه پایان کار انجام نمی شد و با بروز مشکلات ثانویه، مهندسین این بخش چالش های زیادی را در شورای انتظامی این سازمان، تجربه می کردند که دلیل اصلی آن فقدان یک شیوه نامه جامع و اجرایی بود.

به گفته رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، این شیوه نامه به زودی پس از نهایی شدن به هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه شده و پس از بررسی و واکاوی، در قالب یک آیین نامه اجرایی، مصوب و به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغ می شود.

موحدپور افزود: البته اکنون یک راهنما برای تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان تهیه و علاوه بر هیات رئیسه شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی نیز ارسال شده است تا بررسی های لازم جهت تدوین یک مقوله قانونی از سوی این نهاد دولتی انجام شود؛ این در حالی است که ضمن انتظار برای ابلاغ این قانون از سوی این وزارتخانه، این شیوه نامه در اختیار مهندسین برق حوزه ساختمان این سازمان در کل کشور قرار گرفته است تا به صورت واحد و مدون، اقدام به تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان کنند.