دکتر داود دانشگر، رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور شد

دکتر داود دانشگر به عنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی برگزاری جلسه مورخ 22 آبان 1402 شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور، پیروی درخواست استعفای جناب آقای مهندس مسعود زریبافان از سمت ریاست این شورا، جناب آقای دکتر داود دانشگر، که پیش تر در جایگاه نائب رئیس شورای انتظامی فعالیت می کرد، به عنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.

در ادامه، جناب آقای دکتر مهدی اژدری مقدم، به عنوان نائب رئیس جدید این شورا و جناب آقای دکتر یوسف باقری در جایگاه دبیر شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور تا پایان سال اول دوره فعلی این شورا ( 19 فروردین 1403 ) ابقا شد.

گفتنی است، جناب آقای مهندس مسعود زریبافان به عنوان عضو شورای انتظامی این سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد.